WIE ZIJN WIJ?
Stichting Speeltuin Oranjekwartier is een vrijwilligersorganisatie die zich met name richt op het beheer van de speeltuin, het exploiteren van een (multifunctioneel) gebouw, het organiseren van aktiviteiten en het stimuleren van de sociale samenhang in wijk en regio. De stichting heeft geen betaalde krachten en wordt volledig door ruim 70 vrijwilligers in stand gehouden. De stichting is daarvoor continu op zoek naar mensen die hun steentje bij willen dragen. Vrijwilliger worden? Neem dan contact op met het secretariaat!

Aan de leiding van de organisatie staat een (vrijwilligers-)bestuur dat zorg draagt voor de coördinatie en management.

SPEELTUIN ORANJEKWARTIER
Opgericht in 1958 is speeltuin Oranjekwartier één van de oudste speeltuinen in de omgeving.De speeltuin is te vinden aan de Leeuwenlaan 31 te (4532 AE) Terneuzen. Zij vormt een plezierige en sociaal verantwoorde leef- en speelomgeving tegen een laag tarief. Binnen Zeeuws-Vlaanderen is het met ca. 8.000 m2 één van de grootste speeltuinen in de regio. Met regelmaat worden er in de speeltuin activiteiten georganiseerd.  

De speeltuin is alleen open onder toezicht. De taken van de toezichthouders zijn onder andere het heffen van entree en het verkopen van consumpties. Daarnaast letten zij erop dat niemand zich in de speeltuin misdraagt. De toezichthouders houden in algemene zin toezicht en niet op individuele kinderen. In de speeltuin verkoopt de toezichthouder snoep, ijs en diverse warme en koude dranken tegen lage prijzen.

De speeltuin is voorzien van een "speeltuinbende" certificaat enis ambassadeur voor de NSGK (De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind). De speeltuin streeft het samen spelen principe na waarbij kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Samen Spelen. De speeltuin is MiVa geschikt.

Speeltuin Oranjekwartier is veilig. Naast de wekelijkse eigen inspecties vinden er onafhankelijke  inspecties plaats door oa de firma Repcon en de NVWA..

Voor de inkomsten is de speeltuin aangewezen op de entree, de verkopen, subsidies en giften. Jaarlijks is de speeltuin aan onderhoud en afschrijving  zo’n 14.000 euro kwijt, reden dat wij niet kunnen voortbestaan zonder donateurs  en sponsoren. Misschien wilt u sponsoren of kan u bij uw werkgever een goed woordje voor ons doen? 

De speeltuin kent geen leden en iedereen is welkom en betaald hetzelfde entreetarief. Ook bij activiteiten maken we geen onderscheid en is iedereen welkom.

Speeltuin Oranjekwartier kent een algemeen speeltuinreglement dat te raadplegen is op internet. Zo zijn huisdieren niet toegelaten en mogen toestellen alleen worden gebruikt door kinderen t/m 14 jaar.

Huren van de speeltuin door scholen is ook mogelijk, zowel binnen als buiten de openingstijden. Voor die verhuur is een apart gebouw met drie toiletten en een keuken beschikbaar.

 

 

HET LEEUWENKWARTIER
Huren van de zaal het Leeuwenkwartier is mogelijk voor organisaties die een aktiviteit of bijeenkomst willen organiseren. Een uitzondering maken we voor particulieren die (initieel) een aktiviteit op touw zetten waarbij de sociale factor voorop staat. De zaal biedt ruimte voor circa 60 personen en beschikt over diverse voorzieningen. De tarifering is afhankelijk van het soort organisatie en het soort gebruik.

Voor meer informatie over het huren van de zaal verwijzen wij u naar huren.

 

ACTIVITEITEN
Ieder jaar organiseert speeltuin Oranjekwartier een aantal  activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. U hoeft dus geen “lid” te zijn of in de buurt te wonen.   Voor sommige activiteiten moet u zich vooraf opgeven! Informatie over activiteiten wordt verspreidt via de website, de pers en de website.

SOCIALE ROL
Wist u overigens dat de speeltuin veel meer doet meer dan alleen het in stand houden van de speeltuin? Zo verzorgen we veel activiteiten en nemen we deel in diverse maatschappelijke processen zoals “blij met onze wijk”, ouderenparticipatie, jongerenparticipatie, werken we met mensen met een beperking en stimuleren we de buurtfunctie. 

Om op de hoogte te blijven adviseren wij u om uzelf te abonneren op onze elektronische nieuwsbrief. U heeft dan altijd de laatste informatie over uw speeltuin. Aanmelden kan via www.oranje-kwartier.nl