FEESTJE IN DE SPEELTUIN

Inleiding
Een kinderfeestje in de speeltuin is leuk en goedkoop. In de basis gelden alle speeltuinregels die voor andere bezoekers ook gelden. Daarnaast hebben wij voor feestje en grote groepen wat regels waaraan u zich moet houden. Sinds dit jaar moeten we ons ook houden aan CORONA-regels; ook dat brengt wat wijzigingen met zich mee. Os advies: regel uw feestje vooraf goed!

Soort feestje
In de speeltuin zijn enkel kinderfeestjes toegestaan. Volwassenen-feestje mogen niet.

Reserveren, boeken of tafels bestellen
Het is niet mogelijk om voor een kinderfeestje vooraf te reserveren. Ook kunnen geen tafels worden besteld. Een kinderfeestje begint voor ons op het moment dat u de speeltuin binnenkomt.

Brengen en halen van uw gasten
Hou er bij een speeltuinfeestje rekening mee dat u de toegang goed regelt. Sinds kort moeten wij het aantal bezoekers in de speeltuin tellen. Bovendien zagen wij in het verleden regelmatig vroege ophalers (soms met kinderen) niet meer vertrekken. Met ingang van 27-6-2020 moet IEDEREEN van 3 jaar of ouder betalen om de speeltuin in te kunnen. Het brengen van kinderen of het ophalen na het feest kan dus niet meer in de speeltuin tenzij de betreffende ophalende/brengende ouder betaald. Spreek dus goed af hoe en waar u de kinderen verzameld èn hoe ze worden opgehaald of hoe u vertrekt. De ruimte cq looppaden voor het loket moeten zoveel mogelijk vrij blijven, ook voor de uitgang en toegang van de speeltuin. Verzamel nooit voor de uitgang. Hou altijd 1,5 meter afstand!   

Tafels 
Het reserveren van tafels of ruimte is niet mogelijk;
U mag maximaal 1 picknick tafels gebruiken;

Versiering
Eventuele versiering mag niet worden geniet, geplakt, geen punaises in de tafels enzovoorts.
Geen confetti, confettikanonnen. Niets wat de grond of omgeving vervuilt.
Geen ballonnen.
Alle gemaakte troep ruimt u netjes op ; Bij uw vertrek en laat u laat de tafels en stoelen keurig leeg en op dezelfde plek achter.

Hapjes en drankjes
U mag net als anders uw eigen hapjes, taart en frisdrank van thuis meenemen;
Alcohol is niet toegestaan; Het werken met cocktail of saté prikkers is niet toegestaan. Niets wat kan prikken of gevaarlijk is.
Glaswerk is in de speeltuin niet toegestaan. Gebruik bij voorkeur papieren bekers

Kadootjes
Bij een feestje horen kadootjes. Helaas mogen er volgens de wetgeving een heleboel speelmaterialen niet in de speltuin worden gebruikt. Denk daarbij aan ballen, springtouwen, fietsen enzovoort. Kadootjes kunnen wel worden gegeven maar er mag in de speeltuin vaak niet mee worden gespeeld. verpakkingspapier, dozen en overige troep ruimt u netjes op

Afval en opruimen
Uw afval van niet bij ons gekochte waren en restanten van kadopapier ruimt u op en neemt u mee naar huis.
Uw afval van wel bij ons gekochte spulletjes ruimt u netjes op in de prullenbakken of in de grote grijze container bij de waterolifant.

Tot slot:
Hou er rekening mee dat de speeltuin geen gemeentelijk eigendom is en wij alleen kunnen bestaan als er ook dingen bij ons worden gekocht.Ook wordt de speeltuin door vrijwilligers onderhouden en het is niet meer dan normaal dat die niet uw rommel op moeten ruimen.

De regels die staan in het algemeen speeltuinreglement zijn onverkort van toepassing. Een aantal vragen en antwoorden treft u wat verderop in dit artikel aan.

VRAAG EN ANTWOORD

Wat kost het ?
U betaald de normale entree (klik HIER voor het tarief).

Kan ik een plek reserveren in de speeltuin?
Nee, dat kan niet. In alle andere gevallen is het wie er eerst komt...

Mag ik eigen snoep, chips en drinken meenemen?
Ja dat mag. Bedenk wel dat de speeltuin ook inkomsten moet hebben. De entree alleen is niet genoeg en daarom verkopen wij ijs, snoep en limonade. 
Wij laten u uw eigen spulletjes meenemen en U laat ons niet betalen voor u meegenomen afval; vanzelfsprekend neemt u dat ook mee terug zodat wij daar niet voor moeten betalen... eerlijk toch?

Kan ik ijs, taart of iets anders koud zetten?
Nee, dat is niet mogelijk. 

Mag ik alcoholische dranken meenemen?
Nee, dat mag niet. 

Mag ik muziek draaien?
Nee, dat mag niet (onder andere vanwege BUMA-STEMRA rechten). 

Hoe regel ik dat mijn gasten naar binnen kunnen?
Daarvoor zal u zelf iets moeten regelen. Het "even" doorlaten doen we niet (meer) of voor u de gasten bijhouden is niet het werk van de toezichthouder en bij meerdere feestjes ook onwerkbaar. De toezichthouder laat iedereen ouder dan 2 jaar betalen. 

Mag ik slingers en ballonnen en zo ophangen?
Alleen als u deze ook weer opruimt en ervoor zorgt dat er geen resten achterblijven van plakband enzovoorts. 

Hoeveel tafels mag ik gebruiken?
Per gezelschap mag maximaal 1 tafel worden gebruikt. De toezichthouder of speeltuinvertegenwoordiger kan daar een uitzondering op maken (bijv. bij geringe drukte). Tafels mogen niet worden verplaatst.

Mag ik een spel doen of een artiest (clown oid) laten optreden?
Nee, dat mag niet. U maakt tijdens de openingstijden deel uit van een groter geheel in de publieke ruimte. Behalve een storende factor zouden er vergunningen nodig kunnen zijn. 

Kan ik snoep kopen/bestellen?
Er zijn  snoepbestellijsten. Die liggen op de tafel voor het toilet. Laat snoep zoveel mogelijk uitkiezen op de plek waar u zit om de toegang tot het loket niet te blokkeren.

Ik ben het met iets niet eens of heb een klacht of suggestie!
Ga met uw klacht of suggestie NIET naar de dienstdoende toezichthouder. De aanwezige vrijwilliger maakt niet het beleid en kan daar ook weinig aan veranderen. De speeltuin heeft een klachten/suggestieformilier dat in papieren vorm te verkrijgen is bij de ingang. Ook kunt u een mail sturen naar het speeltuinbestuur ( (KLIK HIER).
Klachten/suggesties via facebook worden meestal NIET gezien; gebruik dus altijd de website van de speeltuin.