CORONAPROTOCOL LEEUWENKWARTIER

 

Update 19-08-2020

Inleiding

In deze brochure informeren wij U over het CORONA-protocol zoals geldend voor de zaal het Leeuwenkwartier in Terneuzen. In alle gevallen zijn de instructies van het RiVM (geupdate met richtlijnen per 19-08) leidend. U bent als huurder/gebruiker zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen en richtlijnen zoals het informeren van uw gasten of bezoekers. De normale zaalinstructies zoals vastgelegd in het huurreglement zijn onverkort van toepassing tenzij deze in strijd zijn met de RiVM-regels. Zie ook de achterzijde van deze brief voor aantal beschikbare plekken en mogelijkheden. Dit document kan wijzigen; let altijd goed op de versie!

Praktische regels

 • Stel een Corona-verantwoordelijke aan die toezicht houdt op de regels.
 • Om een te grote toeloop te voorkomen werkt u zoveel mogelijk met reserveringen vooraf.
 • Bij binnenkomst dient een gezondheidscheck te worden gedaan voor ALLE aanwezigen.
 • Van aanwezigen moet zoveel als mogelijk (mag worden geweigerd) worden geregistreerd: de datum, de tijd, de naam, het telefoonnummer en het E-mailadres. Deze gegevens moeten minimaal 14 dagen worden bewaard en mogen daarna worden vernietigd. Gebruik van deze data voor andere doeleinden dan vragen van de GGD is niet toegestaan.
 • Het stoelenplan in de ruimte wordt binnen de capaciteit zo vormgegeven dat er altijd voldoende afstand is gegarandeerd tussen deelnemers. Maximaal is er ruimte voor 25 personen.
 • Iedereen krijgt een vaste zitplek toegewezen; er mag niet van plek worden gewisseld (gaan verzitten).
 • Verdeel de binnenkomst door het maken van een inloopperiode of het toewijzen van tijdslots. Voorbeeld: Begint uw activiteit normaal om 19:00 uur creëer dan nu een inloop vak van 18:30 tot 19:00 uur. Wijs een tijd toe aan iedere deelnemer. Motiveer deelnemers om gespreid te komen.
 • Deelnemers gaan gefaseerd de zaal uit met behulp van tijdsloten of op basis van vooraf toegewezen stoelen (bijvoorbeeld linkse rij als eerste de zaal verlaten).
 • In de gardrobe èn in de entree mag maximaal 1 persoon tegelijk zijn. Wacht op elkaar, passeer elkaar daar niet.
 • Communiceer hygiëne-maatregelen onderling èn met bezoekers (bijvoorbeeld in de uitnodiging maar ook als inleiding bij uw presentatie of bijeenkomst)
 • In de zaal, de keuken en de hal wordt zoveel mogelijk eenrichtingsroute/verkeer toegepast.
 • U maakt overdag bij voorkeur gebruik van het MiVa toilet.
 • Iedereen houd zoveel mogelijk rechts in de (algemene) ruimte!
 • Ventileer zoveel mogelijk door gebruik van deuren, schuifpui of het keukenraam. Wees attent op het sluiten van deuren en ramen bij het weggaan.


Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
 • hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de zaal komt nog thuis naar het toilet;
 • was voor je bezoek aan de zaal thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na het bezoek aan de zaal;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • voor bezoekers: kom niet eerder dan 5 minuten voor de aanvang en ga direct na de sluiting naar huis. Blijf niet in groepjes “hangen”;
 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Ontsmet bij binnenkomst uw handen.

GEBRUIK ALTIJD UW GEZOND VERSTAND  –  S T A Y   S A V E

 

BESCHIKBARE RUIMTE

In principe wordt als richtlijn gehanteerd 1 persoon per 3 m2 hetgeen neerkomt op maximaal 25 personen. Daarbij zit NIET iedereen aan een tafel (bioscoop-opstelling).

De tafels zijn 80x80; er dienen dus altijd 2 tafels tussen 2 personen te zijn. Dat betekend dat als iedereen aan een tafel moet zitten de opstelling beperkt is tot ca 20 mensen.

Alternatieven zijn mogelijk; denk daarbij voor een sociale activiteit (geen presentatie of bijeenkomst) aan een combinatiegebruik van zaal en het achterliggende stuk onder de tent (via de nooddeur) of buiten speeltuintijden het terras. We denken graag met u mee.