Laatste update: 10-05-2021

MEER INFORMATIE SPEELTUIN 
De speeltuin is geopend op 13 maart 2021 en is ALLE dagen open tot eind oktober. Daarbij gelden de volgende regels:

 • Er kan niet worden gereserveerd (voldoende plek)
 • Maximaal 2 personen van 13 jaar of ouder TEGELIJK langs de kassa. Kinderen tot 13 jaar mogen onbeperkt. Bent u met meer? splits dan op!
 • Maximaal 2 personen van 13 jaar en ouder aan 1 tafel of op 1 bank.

Algemene regels

 • ·         Als kind wordt beschouwd iedereen jonger dan 13 jaar;
 • ·         informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de toezichthouders opvolgen;
 • ·         breng je kind(eren) niet naar de speeltuin als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts
 • ·         In de buitenlucht mag de groepsgrootte maximaal uit 2 personen bestaan. Uitgezonderd van deze regel zijn kinderen jonger dan 13 jaar en leden van één huishouding.
 • ·         U betaald zoveel mogelijk contactloos of met pin.
 • ·         kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar de speeltuin en wacht op ruime afstand van andere wachtenden;
 • ·         volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie en toezichthouders;
 • ·         verlaat bij het weggaan direct de speeltuin en blijf er niet staan; verzamel niet voor de uitgang, ga direct naar huis.
 • ·         volg altijd de aanwijzingen op van de speeltuinmensen;

Het speeltuinprotocol leest u  H I E R  .

 
MEER INFORMATIE LEEUWENKWARTIER
De zaal blijft voorlopig gesloten tot 25 mei

Op basis van de persconferentie van 21 april 2021 moet de zaal voorlopig gesloten blijven.
Een uitzondering kan worden gemaakt voor scholen die gebruik willen maken van de zaal binnen de voor scholen geldende protocollen en zonder toezicht van speeltuinvrijwilligers.

Onder welke voorwaarden we eventueel op bovengenoemde datum open gaan maken we tegen die tijd bekend. Daarvoor moeten we een protocol voorleggen aan de gemeente Terneuzen.

MEER INFORMATIE OVER ACTIVITEITEN

Het door kunnen gaan van activiteiten hangt af van een aantal factoren:

 • het krijgen van een vergunning van de gemeente Terneuzen;
 • Of de Covid maatregelen genoeg ruimte bieden;
 • De afweging of wij het veilig (ook voor onze vrijwilligers) en nog tijdig vooraf kunnen organiseren.

 Vooralsnog zijn voor alle activiteiten vergunningen aangevraagd maar nog niet verkregen.

ROMMELMARKT A: De eerste rommelmark  op 15 mei is vervallen.

NL DOET!:  op29 mei Gaat vooralsnog in beperkte versie door.

ROMMELMARKT B: Over de tweede rommelmark  op 19 juni is nog niets bekend.

 

 

 

 

Aanvullende gegevens