Meer informatie speeltuin 
Geplande openingsdatum 13 maart.

Op basis van de persconferentie van 23 februari 2021 moet de speeltuin voorlopig gesloten blijven. 
Een uitzondering kan worden gemaakt voor scholen die gebruik willen maken van de speeltuin binnen de voor scholen geldende protocollen en zonder toezicht van speeltuinvrijwilligers.

Onder welke voorwaarden we eventueel op bovengenoemde datum open gaan maken we tegen die tijd bekend. Daarvoor moeten we een protocol voorleggen aan de gemeente Terneuzen.

 


Meer informatie zaal-Leeuwenkwartier :
Geplande openingsdatum 13 maart.

Op basis van de persconferentie van 23 februari 2021 moet de zaal voorlopig gesloten blijven.
Een uitzondering kan worden gemaakt voor scholen die gebruik willen maken van de zaal binnen de voor scholen geldende protocollen en zonder toezicht van speeltuinvrijwilligers.

Onder welke voorwaarden we eventueel op bovengenoemde datum open gaan maken we tegen die tijd bekend. Daarvoor moeten we een protocol voorleggen aan de gemeente Terneuzen.

Activiteiten
Voor wat betreft activiteiten. Of deze door kunnen gaan hangt af van een aantal factoren:

  • het krijgen van een vergunning van de gemeente Terneuzen;
  • Of de Covid maatregelen genoeg ruimte bieden;
  • De afweging of wij het veilig (ook voor onze vrijwilligers) kunnen organiseren.

 Vooralsnog zijn voor alle activiteiten vergunningen aangevraagd maar nog niet verkregen.

Beide knutseldagen (januari en februari zijn vervallen;
Wij vermoeden dast ook Koningsdag niet door zal gaan.

 

Aanvullende gegevens